“Plastic People” & Marijke Foundation


click here for English version

“A Journey Thru Time”

"Plastic People" bereidde voor 2009/10 een Reunion and Comeback Tour voor door alle provincies van Nederland.
Vrijwel ieder bandlid van weleer - voor zo ver in leven - zou meedoen, aangevuld met muziekvriendinnen en
-vrienden al dan niet uit andere bands.
De Tour kreeg als werktitel 'A Journey Through Time'. Omdat "Plastic People" dat vanwege haar vroege ontstaan beheerst, zouden uit elke periode van ontwikkeling van de popmuziek songs ten gehore gebracht, zowel van "Plastic People" zelf als van anderen.
Daarnaast zat het schrijversduo Socrates (Eric Gerritsen en Han Kruyswijk) tussentijds niet stil en dus zouden ook enkele van hun nieuwste songs worden uitgevoerd.

Voor het Goede Doel: Marijke Foundation

De opbrengst van de Tour zou ten goede komen aan de Marijke Foundation (zie boven of
klik hier).
Maar de Tour zou tevens dienen om meer bekendheid te geven aan zo genaamde Orphan Diseases, weeskinderen onder de medische aandoeningen (aandoeningen waaraan te weinig patiënten lijden en/of overlijden om de publieke en wetenschappelijke aandacht te krijgen die ze verdienen; er zijn zes- tot acht duizend verschillende Orphan Diseases bekend).

Uitbreiding naar Europees Evenement

In verband met Europese ontwikkelingen breidde "Plastic People" haar plannen uit naar Europees niveau.
Samen met gelijknamige bands uit Praag, Athene en Londen zou in Amsterdam, Rotterdam of elders in Europa een European Event plaatsvinden om op Europees niveau meer aandacht te genereren voor Zeldzame Ziekten (Orphan Diseases) in het algemeen en Multiple Arteriitis Temporalis in het bijzonder (zie hierboven).
Als titel werd gekozen: : "4 Plastic People 4 Rare Diseases'.
De opbrengst van dit omvangrijke project zou, althans voor de Nederlandse "Plastic People", evenzeer ten goede komen aan de Marijke Foundation en haar doelen.

Financiele Crisis.......

De voorbereidingen waren reeds in gang toen in de loop van 2008 de financiële crisis dusdanig toesloeg dat de interesse bij zowel de Europese Commissie en de Overheden als het Bedrijfsleven en Organisatie Bureaus - nodig voor facilitering, publiciteit en financiering/sponsoring - spoorslags afnam.
Tot haar grote spijt heeft "Plastic People" in februari 2009 dan ook moeten besluiten om het project vanwege te grote risico's definitief af te blazen.

Alternatief Project: CD

Om toch de Marijke Foundation financieel en publicitair te kunnen steunen, zou "Plastic People" in plaats van het European Event en voor de eerste maal sinds haar opheffing in 1974 een CD voorbereiden, opnemen en uitbrengen. Het repertoire zou bestaan uit remakes van oudere songs en een aantal nieuwe.
Voor de realisatie zouden tevens gast-musici en artiesten worden uitgenodigd.
Ook dit project, voorzien voor 2010, leek om uiteenlopende redenen te moeten stranden. Mede door de verslechterende gezondheidstoestand van zanger Peter Engel werd het project in de ijskast gezet.

Toch kwamen er CD's toen Peter Engel begin 2011 te kennen gaf zich dusdanig beter te voelen dat hij weer kon en dus wilde zingen.

Op de eerste plaats werd het nummer "Give me Hope, Joanna" van Eddy Grant opgenomen, voorzien van een nieuw geschreven Nederlandse tekst waarmee aandacht wordt gevraagd voor Zeldzame Zieken c.q. Zeldzame Ziekten in Nederland. Titel "Geef ze Hoop". Met toestemming van Eddy Grant wordt de single CD door de Stichting Marijke ingezet voor publicitaire en public relations doeleinden.
 
Voorts werden gedurende 2011 in Studio Cint MMedia van Han Kruyswijk 17 songs opgenomen voor een bijzondere CD. Gekozen werd voor Peter Engel's favoriete songs over de periode 1956 tot 2011. De CD was einde 2011 gereed en kreeg als titel "Grande Finale".
Alle instrumenten werden gespeeld door Han Kruyswijk. In drie songs verzorgden buitenlandse gasten de soli.
De CD, waarvan kenners zeggen dat ze van hoog muzikaal en technisch niveau is, is niet in de handel en alleen bedoeld voor thuisgebruik.

"Peter zingt niet meer"

Zeer plotseling en onverwacht overleed Peter Engel op 30 december 2013 op de leeftijd van 72 jaar.
De rouwkaart opent met 'Peter zingt niet meer'.
En met deze eenvoudige maar dramatische en betekenisvolle zin komt ook de "Plastic People" Story ten einde.
Peter was zonder enige twijfel het Boegbeeld van de band en zonder hem en zijn unieke, karakteristieke stem is "Plastic People" voltooid verleden tijd.

 


 

 
“Plastic People” & Stichting Marijke / Marijke Foundation

 


“A Journey Thru Time”

For 2009/10 "Plastic People" planned to make a 'Reunion, Fundraising and Publicity Tour' throughout all provinces of The Netherlands for the benefit of the Marijke Foundation (for more information about the foundation and the particular rare disease it is dedicated to, please click on the link 'Marijke Foundation' above or click here).
From a musical point of view The Tour would have become a 'Journey Through Time'. Because "Plastic People" was formed in the early days of rock-music, the members of the band became master of almost every style in rock-music. As a result, songs that are illustrative for certain episodes in the history of rock-music would be performed, as well as own compositions of "Plastic People". Moreover, recent songs, again written by Socrates (Eric Gerritsen en Han Kruyswijk) would be played.

Extended European Project

Because of European developments, in which the Marijke Foundation took part, "Plastic People" extended the plans.
Together with other bands named "Plastic People", originating from Prague, Athens and London, a European Event was initiated to take place in Amsterdam, Rotterdam or other European capital entitled "4 Plastic People 4 Rare Diseases". The Event was meant to generate more exposure for the phenomenon of Rare Diseases (Orphan Diseases) in general and Multiple Arteriitis Temporalis in particular - the disease the Marijke Foundation is dedicated to. All revenues, as far as "Plastic People" The Netherlands was concerned, would benefit the aims of the Marijke Foundation.

Financial Crisis and Economic Downturn.......

During the preparations in 2008 the financial crisis and economic downturn hit every country, every government and every organization in the world.
The European Commission, European Governments and City Councils as well as companies and other parties involved lost their interest in the project quite rapidly and finally rejected their commitments on facilitating, technical and financial support.
To our regret, early 2009 "Plastic People" had no other choice than to cancel the project, mainly because it became too risky.

Alternative Project: CD

In order to be able to support the Marijke Foundation anyway - mainly financially - "Plastic People", as an alternative and for the first time since the band quitted in 1974, decided to prepare, record and publish a CD consisting of remakes of some of their 'old' songs and a number of new compositions.
For recording sessions guest musicians and artists would be invited additionally.
But again a number of obstacles grew and this 2010 project was cancelled as well, mainly because of health problems of leadsinger and frontman Peter Engel.

However, early in 2011 singer Peter Engel said that he would like to sing again. So, first of all a single CD was recorded, titled "Give them Hope", an adaption of Eddy Grant's hitrecord "Give me Hope, Joanna" with new Dutch lyrics, trying to generate more public awareness and support for Rare Diseases in general.

Next, it was decided to produce a CD with 17 of singer Peter Engel's favorite songs over the period 1956 - 2011.
The CD was finished by the end of 2011, titled "Grande Finale". All instruments were performed by Han Kruyswijk; some solo's were performed by guest-musicians from abroad. Recordings were made in Studio Cint MMedia in Amstelveen - The Netherlands (owned by Han Kruyswijk).
The CD, that meets today's professional standards musically and technically, is meant for home use and not available commercially.

"Peter will not sing anymore"

Unexpected and suddenly Peter Engel passed away, 72 years old. We all were shocked.
The mourning announcement card opened with "Peter will not sing anymore".
And with this simple but dramatic, meaningful and revealing sentence the story of "Plastic People" ends as well.
Peter has undoubtedly been the Figurehead of the band and without him and his unique characteristic voice "Plastic People" is past perfect.