"Plastic People", de website


De website is een productie van de bandleden van "Plastic People".
Ze wordt onregelmatig uitgebreid respectievelijk onderhouden.

This website is produced by the members of "Plastic People".
The site is not regularly maintained.


Alle informatie op deze website is copyrighted en auteursrechtelijk beschermd. Overname en/of citaten, in welke vorm dan ook, is slechts toegestaan na voorafgaande schriftelijke toestemming van 'Plastic People'.

All information on this website is copyrighted and protected by Dutch and International laws. None of the information may be copied or distributed in any form without the written consent of "Plastic People", The Netherlands.
 

Contact

E-mail: plasticpeople@online.nl