Het Evenement - De Soaperette: M-Muzikale K-Komedie "Hoezo Polletiek?" ©®

 
Subtitel: 'Inkomstenbelasting of Vermakelijkheidsbelasting, that's the question'
 


In het kortWordt wakker, wordt wakker, de zon is al op.....!

De titel van de M-Muzikale K-Komedie "Hoezo Polletiek?" zou ook kunnen zijn: "Zo kijken wij naar de Polletiek", dat wil zeggen door de bril van de bevolking, aan de hand van hoe een politieke loopbaan van een fictieve, willekeurige, 'gewone mens' kan verlopen.
Maar niet zonder indringende en kernachtige boodschappen zoals de broodnodige innovatie van de politiek en de herinrichting van het landsbestuur naar de vereisten van het heden en de toekomst. Kortom, nogal wat heikele onderwerpen passeren de revue.

De M-Muzikale K-Komedie "Hoezo Polletiek?" is een zowel humoristische als serieuze wake-up call voor publiek čn politiek, 'bottom-up' ontworpen en geschreven, niet elitair, niet hoogdravend, maar 'volks', met het volkse als vertrekpunt, en met veel (volks-)vermakelijke en verrassende interactie tussen actrices/acteurs en het theaterpubliek.

De M-Muzikale K-Komedie "Hoezo Polletiek?" is in velerlei opzicht onconventioneel. Daardoor een vernieuwend format waartoe een groot, breed en divers publiek zich zonder twijfel aangetrokken voelt. Niet in de laatste plaats omdat "Hoezo Polletiek?" veelzijdig is en nagenoeg alles biedt dat veel mensen aanspreekt, vooral jongeren, maar zonder dat ouderen er aan te kort komen: van humor en kolder tot filosofie en serieuze actuele maatschappelijk en politiek relevante passages, evenals emotie en drama, en alles daar tussen in. En niet te vergeten een ruime hoeveelheid weinig stereotiepe muziek van zeer uiteenlopende aard en genre, waaronder een aantal meezingers respectievelijk meebrullers.

In de uitvoering is "Hoezo Polletiek?" een Evenement, in hedendaagse taal een 'Event'.
In 2011 werd met de gedachte gespeeld om het stuk, met een voorziene speelduur van ruim 7 uur en 30 minuten, op te delen in vier stukken die aaneengesloten worden uitgevoerd, onderbroken door (inter)actieve pauzes. Maar de tijd en de theaterwereld waren er toen nog niet rijp voor en in het besef dat we onze tijd wat te ver vooruit konden zijn, ging de idee op de plank. Echter in 2016 verandert veel. 'Old school' theater raakt achterhaald. Met een knipoog naar de toneelversie van de TV-serie 'Borgen' door het Noord Nederlands Theater - met een nog langere speelduur - en met innovatie van 'het theater' in het achterhoofd, is de idee uit 2011 weer van de plank gehaald en gerealiseerd in het definitieve (manu)script van het Evenement, de M-Muzikale K-Komedie "Hoezo Polletiek?".

Overigens betekent de dubbele M in M-Muzikale: Multi Mediaal. De extra K in K-Komedie refereert aan elementen uit het genre Klucht.

Het Evenement, de M-Muzikale K-Komedie "Hoezo Polletiek" wordt regelmatig door de auteur geactualiseerd.

Auteur en zijn relatie met Maatschappelijke Doelen (ANBI)

De M-Muzikale K-Komedie "Hoezo Polletiek?" is ontworpen en geschreven door Han Kruyswijk. Tevens componeerde hij de muziek en voerde die instrumentaal in eigen studio uit.

Han Kruyswijk was in 2003 initiatiefnemer tot de Marijke Foundation, een klein team dat is gespecia-liseerd in Vroegherkenning en Vroegdiagnose van Zeldzame Ziekten: www.marijke-foundaton.eu en www.symptomatrix.eu
Het in productie c.q. uitvoering komen van de M-Muzikale K-Komedie "Hoezo Polletiek?" en andere projecten van Han's hand, is van betekenis voor het (inter)nationale werk van de Marijke Foundation en, in Nederland, dat van uiteenlopende andere organisaties op het gebied van Zeldzame Aandoeningen.

Informatie

Voor geďnteresseerden is beschikbaar: Profiel, Projectinformatie en Scenario, al dan niet met Verhaallijn.
Voor productie: het volledige manuscript (scenario/verhaallijn/songteksten/draaiboek/script
) en muziek in high quality.
Neem daartoe contact op via: info@cintmmedia.nl

 

 

Nieuwe Projecten

De M-Muzikale K-Komedie "Alles Op Tien" ©® is in ontwikkeling. Format (® 1983): oude rockers ontmoeten een jonge popband van nu.

"Van oude mensen, de dingen die vooruit gaan" ©® verkeert in embryonaal stadium. Een bijzonder theaterproject waarvan de essentie tot ver in de toekomst reikt.

In "Hoezo Conventies?" ©® worden voor iedereen herkenbare conventies, ook die welke we er zelf op na houden en/of persoonlijk in het leven roepen, op cabareteske wijze tegen het licht gehouden. Dit satirisch-komische theaterstuk zal naar verwachting in de tweede helft van 2017 gereed zijn.

Al deze projecten komen voort uit het Evenement, de M-Muzikale K-Komedie "Hoezo Polletiek?". Er is dus een onderling verband tussen de projecten.